DANH SÁCH SINH VIÊN CHÍNH THỨC CỬ NHÂN CNTT TXQM khóa 2 năm 2020

Dữ liệu đính kèm

2020_K2_DSSV_Chinh Thuc.pdf

Các SV có tên trong danh sách có thể đăng nhập từ ngày 04/12/2020 với thông tin Tài khoản như sau:

  • Tài khoản: Số CMND
  • Mật khẩu: Số CMND; SV phải đổi mật khẩu và ghi nhớ mật khẩu mới để đăng nhập lần sau.

- Sau khi đăng nhập, để chuẩn bị cho việc học tập:

1. SV cập nhật thông tin cá nhân trong mục Góc học tập MBlog

2. SV xem phần "Hướng dẩn" (góc trên bên phải trang web) trong mỗi ngữ cảnh để biết cách học tập.

3. SV xem tài liệu học tập dạng Clip trong Giáo trình MBook.

4. Các môn học trong học kỳ đầu tiên của KHOÁ 2/2020 bắt đầu từ ngày 07/12/2020 trong mục "Lớp học MClass" như sau:

Stt

Lớp

Môn 1

Môn 2

Môn 3

1

Cử nhân

Nhập môn lập trình (CTT003)

Tin học cơ sở (CTT002)

Triết học Mac-Lênin (BAA00101)

(trực tuyến Thứ Bảy: 15:00)

(trực tuyến Thứ Bảy; 10:20)

(ÔN TẬP trực tuyến Thứ Ba, 27/04 & Thứ Bảy, 29/04/2021; 17:30)

2

Cử nhân 2

Nhập môn lập trình (CSC10001)

Mạng Máy Tính (CSC10008)

Xác Xuất Thống Kê (MTH00040)

(trực tuyến Thứ Bảy: 15:00)

(trực tuyến Thứ Sáu: 19:10)

(trực tuyến Thứ Bảy; 08:40)

3

Hoàn chỉnh

Logic Toán (CTT021)

Lý thuyết Đồ thị (CTT005)

Môi trường & công cụ cho tiếp thị số (CTT734)

(trực tuyến Thứ Bảy: 10:20)

(trực tuyến Thứ Bảy; 15:00)

(trực tuyến Thứ Tư; 17:30)


** Lưu ý:

1. KẾ HOẠCH: SV học từ tháng 12, tháng 4 đăng ký học phần cho học kỳ sau, tháng 5 thi học kỳ. Đề nghị SV chú ý xem Thông báo thực hiện các việc trên trong mục Tin tức & sự kiện.

2. THI: Mỗi môn học, SV được thi 1 lần; nếu THI KHÔNG ĐẠT hoặc BỎ THI SV phải đóng học phí học lại môn.

3.  Thời hạn học tập tối đa

 Thời hạn tối đa để hoàn thành chương trình đào tạo như sau:

·         Đối với lớp Cử nhân: Thời hạn tối đa là 8 năm

·         Đối với lớp Cừ nhân 2: Thời hạn tối đa là 4 năm

·         Đối với lớp Hoàn chỉnh đại học: Thời hạn tối đa là 3 năm.

4. Chuẩn đầu ra ngoại ngữ:

Sinh viên tự học ngoại ngữ để đến cuối khóa học phải có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 3 (B1) trở lên (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của VN) mới đủ điều kiện xét tốt nghiệp đại học.