DANH SÁCH SINH VIÊN CHÍNH THỨC CỬ NHÂN CNTT Khóa 1/2020

Dữ liệu đính kèm

2020_K1_DSSV_Chinh Thuc.pdf

Các SV có tên trong danh sách có thể đăng nhập từ ngày 17/07/2020 với thông tin Tài khoản như sau:

  • Tài khoản: Số CMND/CCCD
  • Mật khẩu: Số CMND/CCCD; SV phải đổi mật khẩu và ghi nhớ mật khẩu mới để đăng nhập lần sau.

- Sau khi đăng nhập, để chuẩn bị cho việc học tập:

1. SV cập nhật thông tin cá nhân trong mục Góc học tập MBlog

2. SV xem phần "Hướng dẩn" (góc trên bên phải trang web) trong mỗi ngữ cảnh để biết cách học tập.

3. SV xem tài liệu học tập dạng Clip trong Giáo trình MBook.

4. Các môn học trong học kỳ đầu tiên của KHOÁ 1/2020 bắt đầu từ ngày 20/07/2020 trong mục "Lớp học MClass" như sau:

Stt

Lớp

Môn 1

Môn 2

Môn 3

1

Cử nhân

Nhập môn lập trình (CTT003)

Tin học cơ sở (CTT002)

Giải Tích (TTH030)

(trực tuyến Thứ Năm: 19:10)

(trực tuyến Thứ Bảy; 10:20)

(trực tuyến Thứ Bảy; 08:40)

2

Cử nhân 2

Nhập môn lập trình (CTT003)

Cơ sở Dữ Liệu (CTT102)

Mạng Máy Tính (CTT105)

(trực tuyến Thứ Năm: 19:10)

(trực tuyến Thứ Bảy; 10:20)

(trực tuyến Thứ Sáu: 19:10)

3

Hoàn chỉnh

Logic Toán (CTT021)

Lý thuyết Đồ thị (CTT005)

Môi trường & công cụ cho tiếp thị số (CTT734)

(trực tuyến Thứ Sáu: 17:30)

(trực tuyến Thứ Tư: 19:10)

(trực tuyến Thứ Bảy; 08:40)

** Lưu ý:

1. KẾ HOẠCH: SV học từ tháng 7, tháng 10 đăng ký thi học kỳ và đăng ký học phần cho học kỳ sau, tháng 11 thi học kỳ. Đề nghị SV chú ý xem Thông báo thực hiện các việc trên trong mục Tin tức & sự kiện.

 2. THI: Mỗi môn học, SV được thi 2 lần: lần 1 trong kỳ thi học kỳ chính thức, lần 2 trong kỳ thi học kỳ kế tiếp liền kề. Sau 2 lần thi, nếu không đạt SV phải đóng học phí học lại.

3.  Thời hạn học tập tối đa

 Thời hạn tối đa để hoàn thành chương trình đào tạo như sau (theo quy chế của Bộ GD&ĐT) :

  • Đối với lớp Cử nhân: Thời hạn tối đa là 8 năm
  • Đối với lớp Cừ nhân 2: Thời hạn tối đa là 5 năm
  • Đối với lớp Hoàn chỉnh đại học: Thời hạn tối đa là 4 năm.

4. Chuẩn đầu ra ngoại ngữ:

Sinh viên tự học ngoại ngữ để đến cuối khóa học phải có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 3 (B1) trở lên (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của VN) mới đủ điều kiện xét tốt nghiệp đại học.


Các Sinh viên đã hoàn thành học phí nhưng không có tên đề nghị liên hệ Phòng Kế hoạch-Tài chính: 028.38355275.