Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh
 
toanha2.JPG
 
 
saudaihoc2a.jpg
 
saudaihoc1a.jpg
 
Tin tức & Sự kiện
Thời khoá biểu, kế hoạch giảng dạy Học kỳ 1 năm học 2017-2018

 THÔNG BÁO

Thời khoá biểu, kế hoạch giảng dạy Học kỳ 1 năm học 2017-2018

Sinh viên xem lịch học trực tuyến trong file đính kèm

Thời gian học: Bắt đầu 05/06/2017, kết thúc 17/9/2017, dự kiến thi từ 16/10/2017

Sinh viên tránh đăng ký trùng giờ trực tuyến

Giáo vụ Khoa CNTT

Dữ liệu đính kèm
DTTX - TKB truc tuyen Hk1 1718.pdf
DTTX_Ke hoach giang day 1718 - TKB.pdf
Lịch ôn tập trực tuyến môn Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mac-Le - HK2 1617

  THÔNG BÁO

(Lịch ôn tập trực tuyến môn Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mac-Le  - HK2 1617)

Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi học kỳ 2, năm học 2016-2017 sắp diễn ra, Trường sẽ tổ chức lớp học ôn tập trực tuyến Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin cho các bạn sinh viên học từ xa.

Thời gian ôn tập trong tuần 18/4/2017.

Các bạn xem lịch ôn tập chi tiết trong file đính kèm.

Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi đề nghị sinh viên tham gia dự trực tuyến đầy đủ.

Giáo vụ Khoa CNTT.

Dữ liệu đính kèm
DTTX - TKB on tap truc tuyen HK2 1617.pdf
v/v Nhận Đồ án môn Chuyên đề cơ sở, Chuyên đề chuyên sâu HK2 1617

 THÔNG BÁO

(v/v Nhận Đồ án môn Chuyên đề cơ sở, Chuyên đề chuyên sâu HK2 1617)

Sinh viên đã đăng ký học phần CTT791 - Chuyên đề cơ sở, CTT792 - Chuyên đề chuyên sâu sẽ nhận gặp trực tiếp GV hướng dẫn tại Văn phòng Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên - 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, TPHCM để nhận đồ án

Thời gian cụ thể: 09g00 sáng thứ 4, 11/01/2017

      - Môn  CTT791 - Chuyên đề cơ sở [GVHD: thầy Nguyễn Đình Thúc - email: ndthuc@fit.hcmus.edu.vn]

      - Môn CTT792 - Chuyên đề chuyên sâu [GVHD: thầy Nguyễn Tiến Huy - email: nthuy@fit.hcmus.edu.vn]

Lưu ý: sinh viên phải sắp xếp vào buổi gặp trực tiếp đầu tiên này để nhận Đồ án cho môn học.

Đây là lần cuối cùng mở Trả nợ  cuối cùng cho học phần CTT791 - Chuyên đề cơ sở, CTT792 - Chuyên đề chuyên sâu (và những môn nợ tương đương của sinh viên khoá 2008 về trước). Sinh viên nào chưa đăng ký/ đóng học phí lên hệ gấp BPGV [giaovu@fit.hcmus.edu.vn] và P. Đào tạo [tqduc@hcmus.edu.vn]

Giáo vụ Khoa CNTT

Thông báo cập nhật phim

Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho SV, bô phận kỹ thuật sẽ cập nhật phim online sớm nhất từ 60 phút , chậm nhất 24 tiếng ( riêng chiều tối thứ bảy thì sẽ cập nhật chậm nhất trong 2 ngày sau khi kết thúc buổi online).   Mọi thắc mắc về cập nhật phim trễ, bị lổi, thiếu nội dung..v.v.v. liên hệ: Email: nnsang@csc.hcmus.edu.vn  

 
Thông báo Kết nhóm học tập

Nhằm tạo sự gắn kết cùng tiến trong học tập, qua chuyên mục "Kết nhóm học tập" sinh viên hệ TXQM sẽ dễ dàng liên lạc và học tập cùng nhau để đạt kết quả tốt qua thông tin file đính kèm.

Dữ liệu đính kèm
HK2_(16-17)_DSSV Ket nhom theo dia ban.xlsx
Nghỉ học trực tuyến lớp Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 10,17/12/2016

 THÔNG BÁO

(Nghỉ học trực tuyến lớp Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 10,17/12/2016)

Do GV bận công tác nên lớp Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (sáng thứ 7) sẽ nghỉ 2 tuần 10/12 và 17/12/2016
GV sẽ sắp xếp bù giờ sau
Giáo vụ Khoa CNTT
Điểm thi HK1/2016-2017
Dữ liệu đính kèm
a Điểm Phúc khảo.pdf
CTDL-CSDL-MMT.pdf
DS_GT_TRR.pdf
HDH-KTMT-HQTCSDL.pdf
LTDT-KTLT-LTHDT.pdf
LTUD1,2_CDTCDL_CDTKPMNC.pdf
NNLCB-DLCM-TTHCM.pdf
PTTKHTTT-TKMT&UD-LTW2.pdf
PTTKPM_CNXML_PTUDW_QTCSDL_LTW1.pdf
THCS_NMLT_LOGIC_CNPM.pdf
Thông báo phát bằng Tốt nghiệp
Dữ liệu đính kèm
TB le trao bang TN.docx
v/v Mở học phần Chuyên đề chuyên sâu, Chuyên đề cơ sở LẤN CUỐI

 THÔNG BÁO

(v/v Mở học phần Chuyên đề chuyên sâu, Chuyên đề cơ sở LẤN CUỐI)

Học phần CTT791 - Chuyên đề cơ sở và CTT792 - Chuyên đề chuyên sâu là một trong những học phần thay thế cho các môn của khoá 2008 về trước không còn mở là Khai thác dữ liệu và ứng dụng (TH920), Đồ họa máy tính (TH915), Trí tuệ nhân tạo (TH913), Công cụ và môi trường phát triển PM (TH924). Từ Khoá 2010 hai học phần CTT791 - Chuyên đề cơ sở và CTT792 - Chuyên đề chuyên sâu chỉ còn mở để cho sinh viên đăng ký trả nợ, và hiện số sv còn nợ các môn liên quan đến học phần này rất ít (Trường đã thông báo lần cuối để sv học trả nợ nhưng hiện vẫn còn 1 vài bạn chưa kịp đăng ký)

Vì số sv cần học 2 học phần CTT791 - Chuyên đề cơ sở và CTT792 - Chuyên đề chuyên sâu rất ít nên Trường sẽ mở LẦN CUỐI [dưới hình thức làm đồ án môn học] cho sv đăng ký trả nợ. Sinh viên đăng ký trả nợ qua email cho P. Đào tạo - thầy Trần Quang Đức <tqduc@hcmus.edu.vn> và BPGV Khoa <giaovu@fit.hcmus.edu.vn>. Sinh viên đăng ký qua email trước 09g00 ngày 30/11/2016 (sau khi kết thúc thởi gian đăng ký Trường sẽ thông báo đóng học phí và kế hoạch giao đồ án)

Đây là đợt CUỐI CÙNG mở 2 học phần CTT791 - Chuyên đề cơ sở và CTT792 - Chuyên đề chuyên sâu để sv đăng ký Trả nợ - sau đợt này Trường sẽ không mở lại và không giải quyết khiếu nại liên quan đến việc đăng ký Trả nợ các học phần trên.

Giáo vụ Khoa CNTT.

Thời khoá biểu, kế hoạch giảng dạy Học kỳ 2 năm học 2016-2017 (cập nhật)

 THÔNG BÁO

Thời khoá biểu, kế hoạch giảng dạy Học kỳ 2 năm học 2016-2017 (cập nhật)

Sinh viên xem lịch học trực tuyến trong file đính kèm (lưu ý có thay đổi lịch học một số môn và một số môn bị huỷ do số lượng sinh viên đăng ky ít).

Thời gian học: Bắt đầu 05/12/2016, kết thúc 09/4/2017, dự kiến thi từ 24/4/2017

Nghỉ tết 3 tuần: từ 23/01/2017 đến 12/02/2017

Giáo vụ Khoa CNTT

Dữ liệu đính kèm
DTTX_Ke hoach giang day 1617 PTTL.pdf
DTTX_TKB truc tuyen HK2 1617.pdf
Lịch ôn tập trực tuyến các môn chính trị - HK1 1617

 THÔNG BÁO

(Lịch ôn tập trực tuyến các môn chính trị  - HK1 1617)

Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi học kỳ 1, năm học 2016-2017 sắp diễn ra, Trường sẽ tổ chức lớp học ôn tập trực tuyến các môn chính trị (Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin, Đường lối cách mạng Đảng cộng sản VN, Tư tưởng HCM) cho các bạn sinh viên học từ xa.

Thời gian ôn tập trong tuần 03/10/2016.

Các bạn xem lịch ôn tập trong file đính kèm.

Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi đề nghị sinh viên tham gia dự học trực tuyến đầy đủ.

Giáo vụ Khoa CNTT.

Dữ liệu đính kèm
DTTX_Lich on tap cac mon xa hoi HK1 1617.pdf
Danh sách sinh viên tốt nghiệp tháng 9/2016

Yêu cầu sv xem kỹ thông tin cá nhân, nếu thấy sai sót thì phản ánh về địa chỉ tqduc@hcmus.edu.vn

Dữ liệu đính kèm
DSTN thang 9_2016.pdf
Thông báo nộp đơn xét tốt nghiệp tháng 9/2016
Dữ liệu đính kèm
Mau don cap bang he tu xa.doc
Thong bao tot nghiep_DTTX_9_2016.pdf
Thông báo v/v nghỉ hè học kỳ 1 năm học 2016-2017

 THÔNG BÁO

(Thông báo v/v nghỉ hè học kỳ 1 năm học 2016-2017)

Sinh viên được nghỉ hè 2 tuần: từ 27/06/2016 đến 10/07/2016. Sau ngày này, sinh viên sẽ đi học bình thường.

Giáo vụ Khoa CNTT.

v/v không hủy Chuyên đề thiết kế phần mềm nâng cao HK1 1617

  THÔNG BÁO

(v/v không hủy học phần Chuyên đề thiết kế phần mềm nâng cao - HK1 1617)

Do sinh viên cần tốt nghiệp ở học kỳ cuối nên Chuyên đề thiết kế phần mềm nâng cao sẽ KHÔNG BỊ HỦY trong học kỳ 1, năm học 2016-2017.

Thông tin cụ thể SV liên hệ dttx@e-learning.vn.

Giáo vụ Khoa CNTT.

Hủy học phần Quản trị cơ sở dữ liệu, Chuyên đề thiết kế phần mềm nâng cao và Lập trình web 2

 THÔNG BÁO

(Hủy học phần Quản trị cơ sở dữ liệu, Chuyên đề thiết kế phần mềm nâng cao và Lập trình web 2 - HK1 1617)

Do số sinh viên đóng học phí ít nên Quản trị cơ sở dữ liệu, Chuyên đề thiết kế phần mềm nâng cao và Lập trình web 2 sẽ bị hủy trong học kỳ 1, năm học 2016-2017.

Các bạn sinh viên đã đóng học phí môn này gửi đơn đăng ký học phần khác thay thế. Thông tin cụ thể SV liên hệ dttx@e-learning.vn.

Giáo vụ Khoa CNTT.

 

Nghỉ học môn Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - CN2012/01

 THÔNG BÁO

(v/v Nghỉ học môn Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - lớp CN2012/01)

Do Giáo viên lý thuyết - Cô Nguyễn Trần Minh Thư - bận đi công tác nên môn Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - lớp CN2012/01 sẽ nghỉ học ngày 06/06/2016 (buổi đầu tiên).

Lớp sẽ học môn này từ ngày 13/06/2016.

Giáo vụ Khoa CNTT.

Cập nhật Kế hoạch giảng dạy Học kỳ 1 năm học 2016-2017

THÔNG BÁO

(Cập nhật Kế hoạch giảng dạy Học kỳ 1 năm học 2016-2017)

SV xem cập nhật Kế hoạch giảng dạy học kỳ 1 năm học 2016-2017 trong file đính kèm.

Giáo vụ Khoa CNTT

Dữ liệu đính kèm
DTTX_Ke hoach giang day HK1 1617.pdf
Thông báo v/v tổ chức lễ tốt nghiệp đợt tháng 4 năm 2016

  THÔNG BÁO

(Thông báo v/v tổ chức lễ tốt nghiệp đợt tháng 4 năm 2016)

Trường tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đợt tháng 4 năm 2016. Chi tiết SV xem trên web Trường.

- Thời gian tổ chức lễ: 08g00 thứ 5 ngày 26/05/2016

- Địa điểm: GĐ1 - 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5

- Thời gian đăng ký dự lễ và đóng lệ phí: thứ 6 ngày 20/05/2016 tại phòng Công tác sinh viên.

Buổi sáng: 08g30-11g00

Buổi chiều: 13g30-16g00

- Thời gian tập trung để hướng dẫn và nhận lễ phục: lúc 15g30 thứ 4 ngày 25/05/2016 tại GĐ1. Sinh viên phải mang theo CMND để nhận lễ phục. Sinh viên vắng mặt ngày 25/05/2016 sẽ không được dự lễ trao bằng vào ngày 26/05/2016.

Mọi thắc mắc, SV liên hệ Phòng Công tác sinh viên.

Giáo vụ Khoa CNTT.

Lịch học trực tuyến Học kỳ 1 năm học 2016-2017

THÔNG BÁO

(Lịch học trực tuyến Học kỳ 1 năm học 2016-2017)
 
Các bạn SV xem Lịch học trực tuyến và Kế hoạch giảng dạy Học kỳ 1 năm học 2016-2017 trong file đính kèm.
Sinh viên khi đăng ký học phần cần tham khảo kế hoạch giảng dạy và kiểm tra kỹ lịch học trực tuyến.
Thời gian học: Bắt đầu 06/6/2016, kết thúc 02/10/2016, dự kiến thi từ 17/10/2016

Giáo vụ Khoa CNTT

 

Dữ liệu đính kèm
DTTX_Ke hoach giang day 1617.pdf
Cập nhật lịch ôn tập trực tuyến môn Đường lối cách mạch ĐCSVN

THÔNG BÁO

(Cập nhật lịch ôn tập trực tuyến môn Đường lối cách mạch ĐCSVN)

Do ngày 16/4/2016 trùng ngày lễ Giổ Tổ nên lịch ôn tập trực tuyến môn Đường lối Cách mạng Đảng CS VN sẽ dời lại tối thứ 5, ngày 14/4/2016. Chi tiết trong file đính kèm.

Giáo vụ Khoa CNTT

Dữ liệu đính kèm
DTTX_TKB on tap mon XH HK2 1516 .pdf
Kế hoạch giảng dạy Học kỳ 1 năm học 2016 - 2017

Sinh viên xem Kế hoạch giảng dạy học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 trong file đính kèm

Dữ liệu đính kèm
DTTX_Ke hoach giang day 1617.pdf
v/v nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/04 và 01/05 năm 2016

  THÔNG BÁO

(Thông báo v/v nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/04 và 01/05 năm 2016)

SV xem thông báo nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày chiến thắng 30/04 và Quốc tế lao động 01/05 năm 2016 trong file đính kèm.

Giáo vụ Khoa CNTT.

Dữ liệu đính kèm
TB_Nghi gio to Hung Vuong va le 30 04 & 01 05 nam 2016.pdf
Lịch ôn tập trực tuyến các môn chính trị - HK2 1516 (cập nhật)

THÔNG BÁO

(Lịch ôn tập trực tuyến các môn chính trị  - HK2 1516)

Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi học kỳ 2, năm học 2015-2016 sắp diễn ra, Trường sẽ tổ chức lớp học ôn tập trực tuyến các môn chính trị (Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin, Đường lối cách mạng Đảng cộng sản VN, Tư tưởng HCM) cho các bạn sinh viên học từ xa.

Thời gian ôn tập trong tuần 11/4/2016.

Các bạn xem lịch ôn tập trong file đính kèm.

Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi đề nghị sinh viên tham gia dự học trực tuyến đầy đủ.

Giáo vụ Khoa CNTT.

Dữ liệu đính kèm
DTTX_TKB on tap mon XH HK2 1516 .pdf
Nghỉ Tết nguyên đán năm 2016

 THÔNG BÁO

(V/v Nghỉ Tết nguyên đán năm 2016)

Trường thông báo đến tất cả các bạn sinh viên Hệ Đào tạo từ xa qua mạng nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 01/02/2016 đến 21/02/2016. Trong thời gian nghỉ Tết các lớp học trực tuyến được nghỉ và sẽ bắt đầu học lại ngay sau đó.

Giáo vụ Khoa CNTT.

Trang
1
23456
Đăng nhập
Tài khoản
Mật khẩu
Đăng nhập | Quên mật khẩu
  
 

Website Trường ĐH KHTN

Website Khoa Công nghệ Thông tin

Website Trung Tâm Tin Học