Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh
 
toanha2.JPG
 
 
saudaihoc2a.jpg
 
saudaihoc1a.jpg
 
Tin tức & Sự kiện
Thông báo Lễ phát bằng tốt nghiệp đợt tháng 3/2018

SV xem thông báo Lễ phát bằng tốt nghiệp tại đây

SV xem thông báo Nhận bằng tốt nghiệp tại đây

Bảng tổng hợp học phí HK.1(18-19) và Thông báo HỦY môn học

 Bảng tổng hợp học phí SV đăng ký học phần HK.1 năm học 2018-2019 và thông báo hủy môn học (xem thông báo chi tiết tại đây)

 Thông báo V/v chuyển đổi môn học

 Vì số SV đăng ký 4 môn dưới đây quá ít, do đó Trường không mở những môn này trong học kỳ 1 (2018-2019). Học kỳ sau Trường sẽ mở lại và SV có môn bị HỦY có thể gởi mail (tuvan@e-learning.vn ) để đăng ký môn học thay thế từ ngày 16/05/2018 đến hết ngày 25/05/2018, hết hạn Trường sẽ không giải quyết đăng ký bổ sung.

1. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (CTT203)

2. Nhập môn công nghệ phần mềm (CTT502)

3. Phân tích và thiết kế phần mềm (CTT504)

4. Giải tích (TTH030)

1.      Thời hạn nộp học phí: Từ ngày 18/05/2018 đến ngày 09/06/2018

 2.      Địa điểm nộp học phí: Sinh viên nộp học phí tại bất kỳ chi nhánh, phòng giao dịch nào của Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển nông thôn (Agribank).

 ·      Hướng dẫn thực hiện:

o    Sinh viên phải cung cấp: Mã số sinh viên, họ tên và tên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM cho nhân viên ngân hàng khi liên hệ nộp học phí.

 o    Sau khi nộp học phí, sinh viên phải giữ chứng từ nộp tiền của ngân hàng để xác nhận đã nộp học phí và liên hệ phòng Kế hoạch-Tài chính của Trường (227 Nguyễn văn Cừ, Quận 5) để được cấp Biên lai thu học phí (nếu cần).

 ·Sinh viên có thể liên hệ số điện thoại 0902 093 310 (anh Duy) để được hỗ trợ từ Ngân hàng Agribank hướng dẫn đóng học phí. 

3.      Thời học tập tối đa

 Thời hạn tối đa để hoàn thành chương trình đào tạo như sau (theo quy chế của Bộ GD&ĐT)

 ·    Đối với lớp Cử nhân: Thời hạn tối đa là 8 năm

 ·    Đối với lớp Cừ nhân 2: Thời hạn tối đa là 4 năm

·    Đối với lớp Hoàn chỉnh đại học: Thời hạn tối đa là 3 năm.

- Danh sách Sinh viên theo học phần đăng ký sẽ được công bố vào ngày 29/06/2018.

 - Học kỳ 1 năm học 2018-2019 bắt đầu từ ngày 02/07/2018.

Dữ liệu đính kèm
HK1_(18-19)_Bang tong hop hoc phi.xls
Thông báo danh sách lớp hủy học kì 1 năm học 2018 - 2019

THÔNG BÁO

(Về việc hủy các học phần Học kỳ 1, năm học 2018-2019)

Do số lượng SV đăng ký học phần không đạt yêu cầu nên Khoa CNTT hủy các học phần sau trong Học kỳ 1, năm học 2018-2019

1. Mã môn CTT203 - Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

2. Mã môn CTT504 - Phân tích và thiết kế phần mềm

3. Mã môn CTT502 - NM Công nghệ phần mềm

4. Mã môn TTH030 - Giải tích

 

Giáo vụ khoa CNTT.

Lịch ôn tập trực tuyến môn chung Học kỳ 2, năm học 2017- 2018

THÔNG BÁO

(Lịch ôn tập trực tuyến môn chung Học kỳ 2, năm học 2017- 2018)

Các bạn SV xem Lịch ôn tập trực tuyến môn chung và Kế hoạch giảng dạy Học kỳ 1, năm học 2018-2019 trên CỔNG THÔNG TIN APS 2.5, mục Thông tin chung >> Thời khóa biểu  hoặc xem trong file đính kèm.

Đề nghị các bạn SV tham gia ôn tập trực tuyến đầy đủ để đảm bảo kết quả học tập.

Giáo vụ Khoa CNTT.

 

Dữ liệu đính kèm
DTTX_Ke hoach giang day HK1 1819.pdf
DTTX_TKB HK2 1718_on tap mon chung.pdf
Thay đổi Lịch môn học trực tuyến chiều Thứ 7 HK2/17-18

 Thông báo

Thay đổi lịch trực tuyến chiều thứ 7

2 môn do GV TTBHạnh dạy vào thứ 7 có thay đổi (áp dụng cho cả học kỳ ) như sau:

 
1. LT Web1 - Thứ 7 (tiết 9-10) --> dời lên Thứ 7 (tiết 8-9) - P.I79-1
 
2. PT ƯD Web - Thứ 7 (tiết 11-12) --> dời lên Thứ 7 (tiết 10-11) - P.I79-1
 
Các bạn SV xem lại Thời Khóa Biểu tại mục Thông tin chung > Thời khóa biểu để lưu ý đúng thời gian học tập.
 
Giáo vụ Khoa CNTT.
Thay đổi lịch môn học trực tuyến Học kỳ 2 năm học 2017-2018

 THÔNG BÁO

(Thay đổi lịch môn học trực tuyến Học kỳ 2 năm học 2017-2018)

 
Bắt đầu từ thứ 5 (14/12/2017), 2 lớp sau sẽ đổi sẽ đổi lịch học sang thứ 5 - Phòng I79.2:
 
1.Hệ điều hành - Lớp CN2015/1 học chung N22016/1- GV: PTSơn  (Đổi từ Thứ 7, tiết 9-10 sang thứ 5, tiết 13-14)
 
2.Kiến trúc máy tính & hợp ngữ - Lớp CN2016/1 học chung N22017/2 - GV: PTSơn (Đổi từ Thứ 7, tiết 11-12 sang thứ 5, tiết 15-16)
 
Sự thay đổi này áp dụng cho cả học kỳ.
 
Các bạn SV xem lại lịch học tại mục Thông tin chung >> Thời khóa biểu để lưu ý thời gian học.
 
Giáo vụ Khoa CNTT.

 

Lịch học trực tuyến Học kỳ 2, năm học 2017-2018

 THÔNG BÁO

(Lịch học trực tuyến Học kỳ 2, năm học 2017-2018)

Các bạn SV xem Lịch học trực tuyến và Kế hoạch giảng dạy Học kỳ 2, năm học 2017-2018 trên CỔNG THÔNG TIN APS 2.5, mục Thông tin chung >> Thời khóa biểu.

Đề nghị các bạn SV tham gia học trực tuyến đầy đủ để đảm bảo kết quả học tập.

Thời gian học trực tuyến: từ ngày 11/12/2017 đến ngày 15/04/2018, trong đó nghỉ tết 03 tuần: từ 05/02/2018 đến 25/02/2018.

Dự kiến thi kết thúc học phần từ ngày 14/05/2018

Giáo vụ Khoa CNTT.

Lịch ôn tập trực tuyến môn Xã hội chính trị HK1 1718

 THÔNG BÁO

(Lịch ôn tập trực tuyến môn Xã hội chính trị HK1 1718)

Các bạn SV tham dự ôn tập trực tuyến chuẩn bị thi cuối học kỳ 1, NH 1718 theo lịch như sau:

Khoa Công Nghệ Thông Tin

         

Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên

         

LỊCH ÔN TẬP TRỰC TUYẾN MÔN XÃ HỘI

HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2017-2018

               

STT

 

Tên HP

GV phụ trách

Số tiết

Ngày

Thời gian học

Phòng

1

CTH001

Những nguyên lý chủ nghĩa Mác Lênin

TS. Nguyễn Đình Quốc Cường
ThS. Hà Thanh Minh

4

Thứ 7, 07/10/2017

17g30-20g40

I79-1

2

CTH002

Đường lối cách mạng ĐCSVN

ThS. Phan Thị Cẩm Lai

4

Thứ 5, 05/10/2017

17g30-20g40

I79-1

3

CTH003

Tư tưởng HCM

ThS. Ngô Tuấn Phương

4

Thứ 6, 06/10/2017

17g30-20g40

I79-1

 

 

Giáo vụ Khoa CNTT

 

Điểm phúc khảo HK2/2016-2017
Dữ liệu đính kèm
HieuChinh-TX-0001.pdf
PhucTra-TX-0001.pdf
PhucTra-TX-0002.pdf
Thông báo chấm phúc tra kỳ thi HK2/2016-2017
Dữ liệu đính kèm
Mau don cham phuc tra.doc
Thong bao Phuc tra.pdf
Nghỉ học trực tuyến một số môn từ 21-24/06/2017

 THÔNG BÁO

(Nghỉ học trực tuyến một số môn từ 21-24/06/2017)

Từ ngày 21-24/06/2017 một số giảng viên bận công tác coi thi tuyển sinh THPT Quốc gia.

Các lớp của Thầy Nguyễn Tiến Huy, Thầy Đỗ Hoàng Cường, Thầy Đinh Ngọc Thanh, Thầy Phạm Tuấn Sơn, Cô Trần Thị Bích Hạnh từ 21-24/06/2017 học bình thường.

Các lớp còn lại 21-24/06/2017 nghỉ.

GV sẽ sắp xếp dạy bù sau.

Giáo vụ Khoa CNTT

Nghỉ học trực tuyến Phân tích thiết kế hệ thống thông tin CN2013/01 ngày 05/06/2017

 THÔNG BÁO

(Nghỉ học trực tuyến Phân tích thiết kế hệ thống thông tin CN2013/01 ngày 05/06/2017)

Do GV (Cô Nguyễn Trần Minh Thư) bận công tác nên lớp Phân tích thiết kế hệ thống thông tin CN2013/01 (tối thứ 2 ngày 05/06/2017) nghỉ.
GV sẽ sắp xếp bù giờ sau
Giáo vụ Khoa CNTT
Dời lịch học trực tuyến môn Tin học cơ sở lớp CN2017/1

 THÔNG BÁO

(Dời lịch học trực tuyến môn Tin học cơ sở lớp  CN2017/1)

Môn Tin học cơ sở lớp  CN2017/1 sẽ dời lịch học trực tuyến trễ 2 tuần, bắt đầu từ ngày 24/6/2017 lớp mới bắt đầu học trực tuyến

Giáo vụ Khoa CNTT

Hủy một số học phần trong học kỳ 1 năm học 2017-2018

   THÔNG BÁO

(Hủy một số học phần trong học kỳ 1 năm học 2017-2018)

Do số sinh viên đóng học phí ít nên Quản trị cơ sở dữ liệu, Lập trình ứng dụng quản lý 2, Ứng dụng dịch vụ điện toán mây cho doanh nghiệp và Giải tích sẽ bị hủy trong học kỳ 1, năm học 2017-2018.

Các bạn sinh viên đã đóng học phí môn này gửi đơn đăng ký học phần khác thay thế. Thông tin cụ thể SV liên hệ dttx@e-learning.vn.

Giáo vụ Khoa CNTT.

Khung kế hoạch giảng dạy từ Khóa 2016 về sau

THÔNG BÁO

(Khung kế hoạch giảng dạy từ Khóa 2016 về sau)

 Các bạn sinh viên từ Khóa K2016/1, K2016/2, K2017/1 xem khung kế hoạch giảng dạy trong file đính kèm. Các bạn đăng ký đúng và đủ những học phần mở cho khóa mình trong file kế hoạch đính kèm và theo kế hoạch giảng dạy cụ thể mỗi học kỳ.

Giáo vụ Khoa CNTT

Dữ liệu đính kèm
DTTX - Ke hoach GD tu Khoa 2016.pdf
Thời khoá biểu, kế hoạch giảng dạy Học kỳ 1 năm học 2017-2018

 THÔNG BÁO

Thời khoá biểu, kế hoạch giảng dạy Học kỳ 1 năm học 2017-2018

Sinh viên xem lịch học trực tuyến trong file đính kèm

Thời gian học: Bắt đầu 05/06/2017, kết thúc 17/9/2017, dự kiến thi từ 16/10/2017

Sinh viên tránh đăng ký trùng giờ trực tuyến

Giáo vụ Khoa CNTT

Dữ liệu đính kèm
DTTX - TKB truc tuyen Hk1 1718.pdf
DTTX_Ke hoach giang day HK1 1718.pdf
Lịch ôn tập trực tuyến môn Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mac-Le - HK2 1617

  THÔNG BÁO

(Lịch ôn tập trực tuyến môn Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mac-Le  - HK2 1617)

Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi học kỳ 2, năm học 2016-2017 sắp diễn ra, Trường sẽ tổ chức lớp học ôn tập trực tuyến Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin cho các bạn sinh viên học từ xa.

Thời gian ôn tập trong tuần 18/4/2017.

Các bạn xem lịch ôn tập chi tiết trong file đính kèm.

Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi đề nghị sinh viên tham gia dự trực tuyến đầy đủ.

Giáo vụ Khoa CNTT.

Dữ liệu đính kèm
DTTX - TKB on tap truc tuyen HK2 1617.pdf
v/v Nhận Đồ án môn Chuyên đề cơ sở, Chuyên đề chuyên sâu HK2 1617

 THÔNG BÁO

(v/v Nhận Đồ án môn Chuyên đề cơ sở, Chuyên đề chuyên sâu HK2 1617)

Sinh viên đã đăng ký học phần CTT791 - Chuyên đề cơ sở, CTT792 - Chuyên đề chuyên sâu sẽ nhận gặp trực tiếp GV hướng dẫn tại Văn phòng Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên - 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, TPHCM để nhận đồ án

Thời gian cụ thể: 09g00 sáng thứ 4, 11/01/2017

      - Môn  CTT791 - Chuyên đề cơ sở [GVHD: thầy Nguyễn Đình Thúc - email: ndthuc@fit.hcmus.edu.vn]

      - Môn CTT792 - Chuyên đề chuyên sâu [GVHD: thầy Nguyễn Tiến Huy - email: nthuy@fit.hcmus.edu.vn]

Lưu ý: sinh viên phải sắp xếp vào buổi gặp trực tiếp đầu tiên này để nhận Đồ án cho môn học.

Đây là lần cuối cùng mở Trả nợ  cuối cùng cho học phần CTT791 - Chuyên đề cơ sở, CTT792 - Chuyên đề chuyên sâu (và những môn nợ tương đương của sinh viên khoá 2008 về trước). Sinh viên nào chưa đăng ký/ đóng học phí lên hệ gấp BPGV [giaovu@fit.hcmus.edu.vn] và P. Đào tạo [tqduc@hcmus.edu.vn]

Giáo vụ Khoa CNTT

Thông báo cập nhật phim

Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho SV, bô phận kỹ thuật sẽ cập nhật phim online sớm nhất từ 60 phút , chậm nhất 24 tiếng ( riêng chiều tối thứ bảy thì sẽ cập nhật chậm nhất trong 2 ngày sau khi kết thúc buổi online).   Mọi thắc mắc về cập nhật phim trễ, bị lổi, thiếu nội dung..v.v.v. liên hệ: Email: nnsang@csc.hcmus.edu.vn  

 
Nghỉ học trực tuyến lớp Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 10,17/12/2016

 THÔNG BÁO

(Nghỉ học trực tuyến lớp Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 10,17/12/2016)

Do GV bận công tác nên lớp Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (sáng thứ 7) sẽ nghỉ 2 tuần 10/12 và 17/12/2016
GV sẽ sắp xếp bù giờ sau
Giáo vụ Khoa CNTT
Điểm thi HK1/2016-2017
Dữ liệu đính kèm
a Điểm Phúc khảo.pdf
CTDL-CSDL-MMT.pdf
DS_GT_TRR.pdf
HDH-KTMT-HQTCSDL.pdf
LTDT-KTLT-LTHDT.pdf
LTUD1,2_CDTCDL_CDTKPMNC.pdf
NNLCB-DLCM-TTHCM.pdf
PTTKHTTT-TKMT&UD-LTW2.pdf
PTTKPM_CNXML_PTUDW_QTCSDL_LTW1.pdf
THCS_NMLT_LOGIC_CNPM.pdf
Thông báo phát bằng Tốt nghiệp
Dữ liệu đính kèm
TB le trao bang TN.docx
v/v Mở học phần Chuyên đề chuyên sâu, Chuyên đề cơ sở LẤN CUỐI

 THÔNG BÁO

(v/v Mở học phần Chuyên đề chuyên sâu, Chuyên đề cơ sở LẤN CUỐI)

Học phần CTT791 - Chuyên đề cơ sở và CTT792 - Chuyên đề chuyên sâu là một trong những học phần thay thế cho các môn của khoá 2008 về trước không còn mở là Khai thác dữ liệu và ứng dụng (TH920), Đồ họa máy tính (TH915), Trí tuệ nhân tạo (TH913), Công cụ và môi trường phát triển PM (TH924). Từ Khoá 2010 hai học phần CTT791 - Chuyên đề cơ sở và CTT792 - Chuyên đề chuyên sâu chỉ còn mở để cho sinh viên đăng ký trả nợ, và hiện số sv còn nợ các môn liên quan đến học phần này rất ít (Trường đã thông báo lần cuối để sv học trả nợ nhưng hiện vẫn còn 1 vài bạn chưa kịp đăng ký)

Vì số sv cần học 2 học phần CTT791 - Chuyên đề cơ sở và CTT792 - Chuyên đề chuyên sâu rất ít nên Trường sẽ mở LẦN CUỐI [dưới hình thức làm đồ án môn học] cho sv đăng ký trả nợ. Sinh viên đăng ký trả nợ qua email cho P. Đào tạo - thầy Trần Quang Đức <tqduc@hcmus.edu.vn> và BPGV Khoa <giaovu@fit.hcmus.edu.vn>. Sinh viên đăng ký qua email trước 09g00 ngày 30/11/2016 (sau khi kết thúc thởi gian đăng ký Trường sẽ thông báo đóng học phí và kế hoạch giao đồ án)

Đây là đợt CUỐI CÙNG mở 2 học phần CTT791 - Chuyên đề cơ sở và CTT792 - Chuyên đề chuyên sâu để sv đăng ký Trả nợ - sau đợt này Trường sẽ không mở lại và không giải quyết khiếu nại liên quan đến việc đăng ký Trả nợ các học phần trên.

Giáo vụ Khoa CNTT.

Thời khoá biểu, kế hoạch giảng dạy Học kỳ 2 năm học 2016-2017 (cập nhật)

 THÔNG BÁO

Thời khoá biểu, kế hoạch giảng dạy Học kỳ 2 năm học 2016-2017 (cập nhật)

Sinh viên xem lịch học trực tuyến trong file đính kèm (lưu ý có thay đổi lịch học một số môn và một số môn bị huỷ do số lượng sinh viên đăng ky ít).

Thời gian học: Bắt đầu 05/12/2016, kết thúc 09/4/2017, dự kiến thi từ 24/4/2017

Nghỉ tết 3 tuần: từ 23/01/2017 đến 12/02/2017

Giáo vụ Khoa CNTT

Dữ liệu đính kèm
DTTX_Ke hoach giang day 1617 PTTL.pdf
DTTX_TKB truc tuyen HK2 1617.pdf
Lịch ôn tập trực tuyến các môn chính trị - HK1 1617

 THÔNG BÁO

(Lịch ôn tập trực tuyến các môn chính trị  - HK1 1617)

Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi học kỳ 1, năm học 2016-2017 sắp diễn ra, Trường sẽ tổ chức lớp học ôn tập trực tuyến các môn chính trị (Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin, Đường lối cách mạng Đảng cộng sản VN, Tư tưởng HCM) cho các bạn sinh viên học từ xa.

Thời gian ôn tập trong tuần 03/10/2016.

Các bạn xem lịch ôn tập trong file đính kèm.

Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi đề nghị sinh viên tham gia dự học trực tuyến đầy đủ.

Giáo vụ Khoa CNTT.

Dữ liệu đính kèm
DTTX_Lich on tap cac mon xa hoi HK1 1617.pdf
Trang
1
234567
Đăng nhập
Tài khoản
Mật khẩu
Đăng nhập | Quên mật khẩu
  
 

Website Trường ĐH KHTN

Website Khoa Công nghệ Thông tin

Website Trung Tâm Tin Học