Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh
 
toanha2.JPG
 
 
saudaihoc2a.jpg
 
saudaihoc1a.jpg
 
Tin tức & Sự kiện
Nghỉ Tết nguyên đán năm 2016

 THÔNG BÁO

(V/v Nghỉ Tết nguyên đán năm 2016)

Trường thông báo đến tất cả các bạn sinh viên Hệ Đào tạo từ xa qua mạng nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 01/02/2016 đến 21/02/2016. Trong thời gian nghỉ Tết các lớp học trực tuyến được nghỉ và sẽ bắt đầu học lại ngay sau đó.

Giáo vụ Khoa CNTT.

Mẫu đơn miễn học phần

 Đơn xin miễn học phần nộp từ 21/12/2015-8/1/2016.  (xem quy định chi tiết)

 Các SV nộp Đơn xin miễn học phần (theo mẫu đính kèm). Phòng đào tạo nhận đơn từ ngày 21/12/2015-8/1/2015. Quy định miễn giảm môn học như sau:

- Điểm môn xin miễn không quá 7 năm
- Nội dung môn học và số tiết tương đương môn xin miễn
- Không xét miễn giảm lớp Hoàn chỉnh và Cử nhân 2.
 
SV nộp trực tiếp tại Phòng ĐT hoặc gửi qua bưu điện theo địa chỉ:
Phòng Đào tạo - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
227 Nguyễn văn Cừ, Q.5, Tp.HCM
Dữ liệu đính kèm
PDT_donmienhocphan.doc
TB cập nhật Phim Online_2015_2016

 Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho SV, bô phận kỹ thuật sẽ cập nhật phim online sớm nhất từ 30 phút , chậm nhất 24 tiếng ( riêng một số môn minh họa video và desktop thì sẽ cập nhật chậm nhất trong 2 ngày sau khi kết thúc buổi online).   Mọi thắc mắc về cập nhật phim trễ, bị lổi, thiếu nội dung..v.v.v. liên hệ:

  •  Email: nnsang@hcmus.edu.vn  
  • Email:nthvan@hcmus.edu.vn 
  • Đăng nhập use , quên mật khẩu,Email:nhthien@hcmus.edu.vn
  • Các vấn đề liên quan khác Email:dttx@e-learning.vn

 

Đổi giờ trực tuyến môn Giải tích, Toán rời rạc HK2 1516

THÔNG BÁO

(v/v Đổi giờ trực tuyến môn Giải tích, Toán rời rạc HK2 1516)

Do môn số môn bị hủy trong học kỳ 2, năm học 2015-2016 nên Khoa sẽ đổi giờ trực tuyến để thích hợp với khung giờ dạy cho GV, cụ thể 2 môn Toán rời rạc và Giải tích có thay đổi giờ trực tuyến như sau:

   - Toán rời rạc: chiều thứ 7, từ 13g00 --> 15g00 (chỉ đổi giờ bắt đầu)
   - Giải tích: chiều thứ 7, từ 15g15 --> 16g45
 

Do GV bận công tác đột xuất nên môn Giải tích sẽ nghỉ trực tuyến thứ 7 tuần này 19/12/2015. Môn Toán rời rạc vẫn học bình thường.


Giáo vụ Khoa CNTT

Nghỉ học trực tuyến môn PTTK HTTT ngày 07/12/2015

THÔNG BÁO

(V/V Nghỉ học trực tuyến môn PTTK HTTT ngày 07/12/2015)

Lớp Phân tích thiết kế hệ thống thông tin sẽ nghỉ học trực tuyến vào tuần sau, 07/12/2015. Tuần 14/12/2015 lớp bắt đầu học bình thường.

GV sẽ sắp xếp bù giờ sau.

Giáo vụ Khoa CNTT

Tạm hủy học phần Lập trình ứng dụng quản lý 2, Đại số trong học kỳ 2, 2015-2016

THÔNG BÁO

(Tạm hủy học phần Lập trình ứng dụng quản lý 2, Đại số trong học kỳ 2, 2015-2016)

Do 2 môn CTT732 - Lập trình ứng dụng quản lý 2 và TTH008 - Đại số có số lượng sinh viên đăng ký và đóng học phí ít nên Trường sẽ tạm hủy 2 học phần này trong học kỳ 2, năm học 2015-2016. Sinh viên liên hệ Email: dttx@e-learning.vn để hỏi về vấn đề đóng học phí hoặc chuyển sang đăng ký học phần khác.

Giáo vụ Khoa CNTT
 

Bảng tổng hợp học phí

Thông báo

Bảng tổng hợp học phí SV đăng ký học phần HK 2 năm học 2015-2016 (xem thông báo chi tiết)

 

Thông báo

Vì số SV đăng ký môn Lập trình ứng dụng quản lý 2 (CTT732) quá ít, do đó Trường không mở môn này trong học kỳ 2(15-16). Học kỳ sau Trường sẽ mở lại.

Bảng tổng hợp Học phí SV đăng ký học phần (sau khi đã  bỏ môn CTT732 và khấu trừ học phí một số SV của học kỳ trước) được đính kèm.

 

-      Học phí:
Học phí trong Bảng tổng hợp học phí đính kèm.
-      Thời hạn nộp học phí:
Từ ngày 10/11/2015 đến ngày 23/11/2015.
-      Địa điểm nộp học phí:
Sinh viên nộp học phí tại bất kỳ chi nhánh, phòng giao dịch nào của Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển nông thôn (Agribank).
-      Hướng dẫn thực hiện:
o    Sinh viên phải cung cấp: Mã số sinh viên, họ tên và tên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM cho nhân viên ngân hàng khi liên hệ nộp học phí.
o    Sau khi nộp học phí, sinh viên phải giữ chứng từ nộp tiền của ngân hàng để xác nhận đã nộp học phí và liên hệ phòng Kế hoạch-Tài chính của Trường (227 Nguyễn văn Cừ, Quận 5) để được cấp Biên lai thu học phí (nếu cần).
o    Sinh viên có thể liên hệ số điện thoại 0902 093 310 (anh Duy) để được hỗ trợ từ Ngân hàng Agribank hướng dẫn đóng học phí. 
 
-      Danh sách Sinh viên theo học phần đăng ký sẽ được công bố vào ngày 02/12/2015.
 
Học kỳ 2 năm học 2015-2016 bắt đầu từ ngày 07/12/2015.
Dữ liệu đính kèm
Bang_tong_hop_hoc_phi.xls
Thông báo lễ phát bằng tốt nghiệp

Sinh viên xem thông báo tại link sau:

http://www.hcmus.edu.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=9382&Itemid=718

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

_______________

Số:  252/TB-KHTN-CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

TP. HCM, ngày 27 tháng 10 năm 2015

 

 

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên lớp Hoàn chỉnh Đại học chính quy,
sinh viên hệ Vừa làm vừa học, Từ xa qua mạng ngành CNTT tốt nghiệp đợt tháng 9/2015

 

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho những sinh viên tốt nghiệp lớp Hoàn chỉnh đại học hệ chính quy, SV hệ VLVH và Từ xa qua mạng đợt tháng 9/2015 như sau:

-         Thời gian tổ chức lễ: 9g30 ngày 14/11/2015 (thứ 7).

-         Địa điểm:  Giảng đường 1 - 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5.

-         Thời gian đăng ký dự lễ và đóng lệ phí: từ 8g30 đến 16g ngày 09 và 10/11/2015 tại phòng Công tác Sinh viên (một SV có thể đăng ký cho nhiều bạn)

-         Thời gian tập trung để hướng dẫn và nhận lễ phục: 7g30 ngày 14/112015 tại Giảng đường 1. Sinh viên phải mang theo CMND để nhận lễ phục.  

                                                                                                                                                                   TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                              KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

                                                                                                                                                                         PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                                                                                                       Nguyễn Thanh Nguyên

Lịch học trực tuyến Học kỳ 2 năm học 2015-2016 (cập nhật)

THÔNG BÁO

(Lịch học trực tuyến Học kỳ 2 năm học 2015-2016)
 
Các bạn SV xem Lịch học trực tuyến và Kế hoạch giảng dạy Học kỳ 2 năm học 2015-2016 trong file đính kèm.
Sinh viên khi đăng ký học phần cần tham khảo kế hoạch giảng dạy và kiểm tra kỹ lịch học trực tuyến.
Thời gian học: Bắt đầu 07/12/2015, kết thúc 10/04/2016, dự kiến thi từ 25/04/2016

Giáo vụ Khoa CNTT
Dữ liệu đính kèm
DTTX - Ke hoach giang day HK2 1516.pdf
DTTX_TKB HK2 1516 .pdf
Lịch ôn tập trực tuyến các môn chính trị và xã hội HK1 1516

THÔNG BÁO

(Lịch ôn tập trực tuyến các môn chính trị và xã hội HK1 1516)

Các bạn sinh viên xem lịch ôn tập trực tuyến các môn: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh học kỳ 1 năm học 2015-2016 trong file đính kèm.

Thời gian ôn tập: 05/10/2015. Dự kiến thi tuần 19/10/2015.

Giáo vụ Khoa CNTT.

Dữ liệu đính kèm
DTTX_TKB on tap truc tuyen cac mon xa hoi HK1 1516.pdf
DSSV K1/2015 miễn học 1 số học phần
Dữ liệu đính kèm
DS mien hoc T8-2015.pdf
Nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9 năm 2015

THÔNG BÁO

(Nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9 năm 2015)

Trường thông báo đến tất cả các bạn sinh viên Hệ Đào tạo từ xa qua mạng nghỉ Lễ quốc khánh trong 01 (một) ngày: 02/09/2015. Vào ngày này, các lớp học trực tuyến được nghỉ và sẽ bắt đầu học lại ngay sau đó.

Giáo vụ Khoa CNTT.

Dữ liệu đính kèm
TB_Nghi le 2-9-2015.pdf
Về học phí dư do không mở 2 môn CTH002 và CTT702

 Trường sẽ cấn trừ học phí dư của một số SV cho học kỳ sau (xem chi tiết)

Vì Khoa CNTT đề nghị không mở 2 môn DLCMDCSVN(CTH002, 3 TC) va QTCSDL(CTT702, 4TC) trong HK1(15-16) sau khi SV đã đóng học phí, một số SV đã đổi sang môn học khác. Tuy nhiên, vẫn còn một số SV không đăng ký chuyển đổi môn học nên học phí của một số SV còn dư so với số tín chỉ thực học. Lưu ý: không mở 2 môn trong học kỳ này chứ không phải hủy 2 môn, học kỳ sau sẽ mở lại.

Theo thông tin từ Phòng KHTC thì việc hoàn trả học phí cho SV bắt buộc phải thông qua hệ thống Ngân hàng, điều này buộc tất cả các SV đều phải có tài khoản ngân hàng. Nhưng hiện nay không phải tất cả các SV hệ DTTX đều có tài khoản ngân hàng, và nếu có Trường cũng không quản lý tài khoản ngân hàng của SV hệ DTTX, rất phức tạp và dể sai sót khi Trường chuyển khoản nhầm tài khoản ngân hàng của SV.

Do đó, Phòng KHTC đề nghị sẽ giữ lại khoản học phí dư này để cấn trừ cho học kỳ sau (học kỳ 2(15-16)).

Ban DTTX xin thông báo cho SV để biết thông tin.

SV có thắc mắc xin gửi email về dttx@e-learning.vn để Trường giải đáp.

Ban DTTX 

DIEM THI TKMT&UD
Dữ liệu đính kèm
diem DTTX.pdf
Thông báo v/v nghỉ kỳ thi Trung học phổ thông Quốc Gia năm 2015

THÔNG BÁO

(Thông báo v/v nghỉ kỳ thi Trung học phổ thông Quốc Gia năm 2015)

Kỳ thi Trung học phổ thông Quốc Gia năm 2015, Trường Đại học Khoa học tự nhiên được sử dụng làm địa điểm thi. Để đảm bảo an toàn cho công tác tổ chức thi, các lớp học, các trung tâm và phòng thí nghiệm tạm ngưng hoạt động từ 21g00 thứ 2 ngày 29/06/2015 đến 16g00 thứ 7 ngày 04/07/2015. Mọi trường hợp cần thiết phải vào Trường trong thời gian trên phải có sự đồng ý của Hội đồng tuyển sinh. Ngoài khoảng thời gian trên, mọi hoạt động của Trường vẫn bình thường.

Giáo vụ Khoa CNTT.

Dữ liệu đính kèm
TB_Nghi_de_phuc_vu_ky_thi_THPT_nam_2015.pdf
Hủy học phần Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam và Quản trị cơ sở dữ liệu Học kỳ - HK1 1516

THÔNG BÁO

(Hủy học phần Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam và Quản trị cơ sở dữ liệu Học kỳ - HK1 1516)

Do số sinh viên đóng học phí ít nên Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam và Quản trị cơ sở dữ liệu sẽ bị hủy trong học kỳ 1, năm học 2015-2016.

Các bạn sinh viên đã đóng học phí môn này gửi đơn đăng ký học phần khác thay thế. Thông tin cụ thể SV liên hệ dttx@e-learning.vn.

Giáo vụ Khoa CNTT.

 

Thông báo phát bằng tốt nghiệp

 Các anh chị tốt nghiệp đợt tháng 3/2015 xem thông báo Lễ trao bằng tốt nghiệp theo đường link sau :

http://www.hcmus.edu.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=8725&Itemid=718

Tổng hợp SV đăng ký học phần HK1(15-16)

Bảng tổng hợp Danh sách SV đăng ký học phần HK1(15-16) (xem chi tiết)

SV xem Danh sách tổng hợp trong dữ liệu đính kèm (đã sort theo MSSV)

-          Thời hạn nộp học phí:
Từ ngày 10/05/2015 đến ngày 20/05/2015.
-          Địa điểm nộp học phí:
Sinh viên nộp học phí tại bất kỳ chi nhánh, phòng giao dịch nào của Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển nông thôn (Agribank).
-          Hướng dẫn thực hiện:
o   Sinh viên phải cung cấp: Mã số sinh viên, họ tên và tên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM cho nhân viên ngân hàng khi liên hệ nộp học phí.
o   Sau khi nộp học phí, sinh viên phải giữ chứng từ nộp tiền của ngân hàng để xác nhận đã nộp học phí và liên hệ phòng Kế hoạch-Tài chính của Trường (227 Nguyễn văn Cừ, Quận 5) để được cấp Biên lai thu học phí (nếu cần).
o   Sinh viên có thể liên hệ số điện thoại 0902 093 310 (anh Duy) để được hỗ trợ từ Ngân hàng Agribank hướng dẫn đóng học phí.
-          Ghi chú:

Những Sinh viên không có trên Danh sách sinh viên nộp học phí hoặc có sự thay đổi về học phí so với Danh sách, có thể đến đóng học phí trực tiếp tại Trường (liên hệ Phòng Kế hoạch-Tài chính) vào ngày Thứ Sáu, 22/05/2015 trong giờ hành chánh (sáng từ 7:30-11:15; chiều từ 13:30-16:30).

Dữ liệu đính kèm
DS dang ky hoc phan HK1(15-16).xls
Lich thi HK2/2014-2015

Các môn thi thực hành (thi ngay sau giờ thi lý thuyết): Tin học cơ sở, Cơ sở dữ liệu, Hệ quản trị CSDL, LT Web 2.

Chú ý: Môn KTLT, TRR và ĐS thi tại phòng B.11

Dữ liệu đính kèm
Danh sach thi_HK2(14-15).pdf
Lich thi Tinh.pdf
Lich thi TPHCM.pdf
Lịch học trực tuyến Học kỳ 1 năm học 2015-2016

THÔNG BÁO

(Lịch học trực tuyến Học kỳ 1 năm học 2015-2016)
 
Các bạn SV xem Lịch học trực tuyến và Kế hoạch giảng dạy Học kỳ 1 năm học 2015-2016 trong file đính kèm.
Sinh viên khi đăng ký học phần cần tham khảo kế hoạch giảng dạy và kiểm tra kỹ lịch học trực tuyến.
Thời gian học: Bắt đầu 08/6/2015, kết thúc 04/10/2015, dự kiến thi từ 19/10/2015

Giáo vụ Khoa CNTT

 

Dữ liệu đính kèm
DTTX_Ke hoach giang day 1516.pdf
DTTX_TKB HK1 1516 .pdf
Lịch ôn tập trực tuyến các môn chính trị và xã hội HK2 1415

THÔNG BÁO

(Lịch ôn tập trực tuyến các môn chính trị và xã hội HK2 1415)

Các bạn sinh viên xem lịch ôn tập trực tuyến các môn: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN, Tư tưởng Hồ Chí Minh học kỳ 2 năm học 2014-2015 trong file đính kèm.

Thời gian ôn tập: 20/4/2015. Dự kiến thi tuần 03/5/2015

Giáo vụ Khoa CNTT.

Dữ liệu đính kèm
DTTX_TKB HK2 1415- on tap(1).pdf
Đăng ký Trả nợ học phần Chuyên đề cơ sở, chuyên đề chuyên sâu HK1-1516

THÔNG BÁO

v/v Đăng ký Trả nợ học phần Chuyên đề chuyên sâu, Chuyên đề cơ sở (HK1 1516)

Hiện còn một số sinh viên đăng ký chưa kịp đăg ký học phần CTT791 - Chuyên đề cơ sở và CTT792 - Chuyên đề chuyên sâu hoặc thi chưa đạt các học phần này bằng hình thức thực hiện đồ án thay thế. Khoa sẽ tổng hợp danh sách sinh viên còn nợ các học phần này hoặc còn nợ 1 trong các học phần Khai thác dữ liệu và ứng dụng (TH920), Đồ họa máy tính (TH915), Trí tuệ nhân tạo (TH913), Công cụ và môi trường phát triển PM (TH924) để mở Trả nợ cho sinh viên. Do số lượng sinh viên còn nợ các học phần này rất ít nên Khoa sẽ mở lần cuối, sinh viên liên hệ VPK để đăng ký, sau đợt này Khoa sẽ không giải quyết khiếu nại liên quan đến việc đăng ký học phần này.

Sinh viên liên hệ tại VPK Công nghệ thông tin (phòng I53) trước 11g30 ngày 23/3/2015 (trong giờ làm việc)

Giáo vụ Khoa CNTT.

V/v Nghỉ Tết Dương lịch và Tết nguyên đán năm 2015

THÔNG BÁO

(V/v Nghỉ Tết Dương lịch và Tết nguyên đán năm 2015)

Trường thông báo đến tất cả các bạn sinh viên Hệ Đào tạo từ xa qua mạng nghỉ Tết Dương lịch từ ngày 01/01/2015 đến 04/01/2015; nghỉ Tết nguyên đán từ ngày 09/02/2015 đến 01/03/2015. Trong thời gian nghỉ Tết các lớp học trực tuyến được nghỉ và sẽ bắt đầu học lại ngay sau đó.

Giáo vụ Khoa CNTT.

Thông báo cho SV hệ VHVL

SV hệ VHVL cập nhật email, số ĐT di động trong mục Góc học tập MBlog để Trường liên lạc.

Hướng dẫn xem phim và học trực tuyến

Cài plug-in cho trình duyệt để xem phim và học trực tuyến

Chào các bạn tân sinh viên hệ DTTX,

Nếu xem phim và học trực tuyến trên cổng DTTX không được, xin các bạn theo hướng dẫn của tập tin đính kèm để cài đặt thêm plug-in cho trình duyệt và cấu hình Windows Media Player.

BPKT

Dữ liệu đính kèm
Cau_hinh_trinh_duyet.doc
Trang
1
23456
Đăng nhập
Tài khoản
Mật khẩu
Đăng nhập | Quên mật khẩu
  
 

Website Trường ĐH KHTN

Website Khoa Công nghệ Thông tin

Website Trung Tâm Tin Học